Mga Pagsasanay

Gamitin ang mga Kwento Biblia para sa pagpapahayag, pangangaral, pagsasanay, at church planting. Alamin kung paano, i-download ang training module proposal.

https://docs.google.com/viewer?url=http://kwentobiblia.com/fil/mlsp-dl/188/6840/27764?s%3D1%26type%3D.pdf