Tungkol sa amin

Pagbati!

Ang Kwento Biblia ay isang gawain ng Wycliffe Philippines upang isalin ang Salita ng Diyos para sa mga oral people

sa pamamagitan ng pasalaysay, pakwento, patula, paawit at iba pang uri ng sining na may kaugnayan sa kultura at salitang ginagamit sa araw-araw o mother tongue, para sa pangangaral, pagsasanay, at pagsamba sa Diyos. Mangyaring ang mga kwento na mapapakingan sa website na ito ay dumaan sa crafting, oral testing, editing at consultation para sa comprehension, simplicity at sa hangaring madaling i-kwento din sa iba.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.