Mga Pagsasanay

Gamitin ang mga Kwento Biblia para sa pagpapahayag, pangangaral, pagsasanay, at church planting. Alamin kung paano, i-download ang training module proposal.